Listopadowe wydarzenia

 

- Listopad rozpoczniemy od Tygodnia Patriotycznego

- Odwiedziny gości z Urzędu Celnego

- Spotkanie z panią Bibliotekarką

- Zajęcia umuzykalniające (Gordonki)

- Andrzejki