Plan dnia

07:00 - 08:30 - przyjmowanie dzieci do żłobka, zabawy swobodne,

08:30 – 9:00 - przygotowanie do śniadania (toaleta)

09:00 - 09:30 - śniadanie, nauka samodzielnego spożywania posiłku, toaleta po śniadaniu

09:30 - 10:15 - powitanie, poranna gimnastyka, dowolne zabawy dzieci

10:15 - 11:15 - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (uwarunkowane czynnikami atmosferycznymi), zabawy edukacyjne, zabawy relaksacyjne, czytanie bajek, zabawy przy muzyce

11:15 - 11:30 - przygotowanie do obiadku - I danie - nauka samodzielnego spożywania posiłku, toaleta po obiedzie

12:00 - 13:45 - czas relaksu dla dzieci (leżakowanie)

13:45 - 14:00 - przygotowanie do obiadku

14:00 – 14:30 - II danie - nauka samodzielnego spożywania posiłku, toaleta po obiedzie

14:30 - 15:30 - zabawy rozwijające mowę i myślenie – zajęcia dodatkowe – język angielski, informatyka

15:30 – 16:00 - podwieczorek

16:00 – 17:00 - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (uwarunkowane czynnikami atmosferycznymi), zabawy edukacyjne, zabawy relaksacyjne, czytanie bajek, zabawy przy muzyce

Dzień dzieci organizowany jest wg ich indywidualnych potrzeb. Chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego organizując warunki zbliżone do domowych. Codzienny plan uwzględnia m.in:

posiłki

zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne

drzemki

zabawy edukacyjne i manipulacyjne

zabawy wspierające rozwój ruchowy

zajęcia wyciszające