Niepubliczny Żłobek Sigmuś jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17.00.
Nie pracujemy w święta i w dni ustawowo wolne od pracy oraz dwa środkowe tygodnie lipca.

Żłobek zapewnia:

- profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 15 miesiąca do 3 lat,

- całodzienne wyżywienie spełniające normy żywieniowe (catering),

- usługi pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami liczbę personelu,

- zaspokojenie potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka,

- prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem,

- działania profilaktyczne, promujące zdrowie,

- zabawy z językiem angielskim,

- zabawy z informatyką

- zajęcia z rytmiki,

- zajęcia plastyczne (malowanie kredkami, farbami, wycinanie, lepienie z ciastoliny, itp.),

- bajkoterapię, muzykoterapię,

- globalne czytanie,